Adatvédelmi tájékoztató

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NAGY-ÁDÁM IBOLYA

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Adatkezelő adatai:

Egyéni vállalkozó neve: Nagy-Ádám Ibolya

Székhelye: 2120 Dunakeszi, dr.Brusznyai Árpád u.11.

Nyilvántartási szám: 53028141

Adószám: 69331253-1-33

Telefonszám: 06-30/353-0022

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a hrtitkok.hu weboldal látogatóit arról, hogy Nagy-Ádám Ibolya e.v., mint adatkezelő a weboldal használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeli a személyes adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a rá bízott személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, garantálja ezen adatok biztonságát, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen. Egyúttal felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait Ön is a legnagyobb titoktartással kezelje saját védelme érdekében.

A Felhasználó azzal, hogy elfogadja az adatkezelési irányelveket, tanúsítja és elismeri, hogy megfelelő, teljes, részletes, közérthető, könnyen hozzáférhető, előzetes tájékoztatást kapott. Az összegyűjtött személyes adatokat az adatkezelő az Ön beleegyezése és hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek, kivéve ha erre hatóság vagy a törvény kötelezi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Nagy-Ádám Ibolya adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a hrtitkok.hu használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében. A megadott adatokat addig őrzi meg, amíg az érintett a hozzájárulást vissza nem vonja.

A Felhasználó a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezheti adattörlési kérelmét, jelenthet be adatvédelmi incidenst, illetve tehet fel, bármilyen saját személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdést.

Az egyéni vállalkozóval kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon vagy a weboldalán keresztül lehet. Az egyéni tanácsadásra való jelentkezés alkalmával az egyéni vállalkozó az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag az egyéni tanácsadásra való felkészülés, a tanácsadás megszervezése miatt és az ügyféllel való kapcsolattartás érdekében van szükség.

A szolgáltatás díjáról az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét és esetleg az adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az egyéni vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése. Az egyéni vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre a „Visszajelzések” menüpont alatt. A vélemények keresztnévvel szerepelnek, így nem azonosítható be a véleményt író magánszemély.

A weboldalon lehetőség van közvetlenül is kapcsolatba lépni az egyéni vállalkozóval. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja az egyéni vállalkozónak a nevét, az e-mail címét, a telefonszámát és a lakcímét. Az ilyen módon az egyéni vállalkozó tudomására jutott személyes adatok kezelésére a kapcsolatfelvétel és a későbbi számla kiállítása céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel, az érdeklődő és az egyéni vállalkozó közötti megállapodás elősegítése és a szolgáltatásról történő számla kiállítása. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az egyéni vállalkozó kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat.

Az egyéni vállalkozó weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az egyéni vállalkozó levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Nagy-Ádám Ibolya a hrtitkok.hu weboldal használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.

                                

A weboldalon található minden tartalom, szöveg és kép Nagy-Ádám Ibolya tulajdonát képezi.

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése:

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi, a webszerver által küldött jelsorozat, mely a látogató számítógépén rögzül.

Fontos tudni, hogy a cookie - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP-cím tárolása nem történik meg - önmagában nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Azonban ha nem szeretnéd az ilyen sütik használatát engedélyezni, akkor visszaállíthatod úgy a böngésződet, hogy az utasítsa el a cookie-k használatát. Az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

© 2018 - HRtitkok.hu

Cookie-k elfogadása